ارتباط با ما

 

آدرس :

تهران، خیابان وزرا ، روبروی خیابان سی و هفتم ، مجتمع ولیعصر 2، طبقه 5، واحد255

تلفن تماس :

88647602-3(21)98+

پست الکترونیک :

alucad.co@gmail .com

نمای ساختمان | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال

نمای ساختمان| شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین والطراحی عناصر و جزئیات ساختماننشست ساختمان بر زمین: قسمت تحتانی ساختمان که بر روی زمین قرار میگیرد باید به گونه ای طراحی شود که ضمن هماهنگی با مجاورین، استقرار ساختمان بر روی زمین را تقویت کند.بدنه ساختمان: در ورودی و دسترسی ها ابعاد پنجره ها، هماهنگی و بافت مصالح مورد استفاده با در نظر گرفتن فرو رفتگی و پیش آمدگی و تاثیر مثبت از محیط و نمای املاک مجاور در نما مشخص شود.خط آسمان: نحوه ی اتصال و ارتباط بدنه بنا به افق در مقیاسی که خوانایی بنا را برای ناظر تثبیت نماید.ضوابط و مقررا نمای شهری- مصوب ۲۸/۰۸/۶۷۱-کلیه سطوح نمایان ساختمان های واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها که از داخل معابر قابل مشاهه است. اعم از نمای اصلی و نمای جانبی، نمای شهری محسوب می شود. لازم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب زیبا و هماهنگ نماسازی شود.صدور گواهی پایان کار ساختمان مشروط به انجام نماسازی نماهای اصلی و جانبی است.نحوه ی ارائه نقشه نما جهت ارائه طرح و بررسی در کمیسون نما:نقشه معماری مصوب و نقشه معماری وضع موجود ارائه گردد.طرح نما با مقیاس یک پنجاهم در ۵ نسخه(کلیه نماهای مشرف به گذر)در صورت شمالی بودن و یا دو بر بودن نمای دیوار مشرف به گذر نیاز است.پلانهای پوسته نما به ویژه در قسمت برگذر ترسیم گردد(فرورفتگی و پیش آمدگی در نما مشخص باشد)کلیه نقشه ها دارای نام و نام خانوادگی مالک- شماره پرونده- پلاک ثبتی- آدرس مالک- نام طراح و مهر شرکت باشد.

نمای ساختمان | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال