بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال – نمای شیشه ای کرتین وال

بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال

نمای شیشه ای کرتین وال اغلب از بهم متصل شدن پروفایلهای اختصاصی که به این منظور طراحی شده اند و اتصال آنها به سازه اصلی نما توسط براکت،جهت پوشانیدن اطراف یک حجم مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه عملکرد این سازه به صورت مستقل و یا با حرکات ساختمان همراه میگردد.به گونه ای که هیچ باری به ساختمان وارد نمی آورد و (TSEN 13830) این عمل توسط پرو فیلهای عمودی و افقی که کار میشوند انجام میگیرد.
در نمای شیشه ای کرتین وال،با توجه به اخـتلاف درجه حرارت بیرون و د اخـل بنا ، فـشار باد- باران – تابش خورشـید – زلـزله- آتش سوزی- مباحث آب بندی و هوابندی – جذب حداکثر انرژی های طبیعی- سیرکولاسیون طبیعی ومعماری داخلی مباحثی هستند که بسیار مورد توجه قرار میگیرد.

نمای شیشه ای کرتین وال

نماهای شیشه ای کرتین وال براساس نحوه نصب و اجرا به دو دسته تقسیم می شوند :
۱-سیستم استیک
۲- سیستم یونی تایز
در جدول زیر به طور کلی تفاوتهای فی مابین در سیستم ها را ملاحظه می کنیم .

سیستم یونی نایزسیستم استیک
بزرگمتوسط و کوچکبزرگی پروژه
اندازه های تیپتنوع درسایز و ابعادتیپ و اندازه
تولید در کارخانهدرکارگاه پروژهمحل تولید
در کارخانهدر محل پروژهکنترل اولیه
نصب از داخل بنانصب از خارج بنانحوه نصب
ریسک کم تا متوسطریسک متوسط به بالاریسک کاری
کمزیادزمان نصب در محل پروژه
متوسط تا زیادکم تا متوسطزمان آماده سازی قبل ازنصب
دارای محاسبات مهندسیدارای محاسبات مهندسیمحاسبات مهندسی
نیروی انسانی کم نیروی انسانی زیادصرفه اقتصادی نصب
نیاز به ماشین آلات زیادنیاز به ماشین آلات کم ماشین آلات
تصمیم گیری قبل از اجرای سازه اصلیتصمیم گیری حین انجام کارمطالعات اولیه
زیاد تا خیلی زیادمناسببهای سیستم

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه شد جهت اجرای سیستم یونی تایز شرایط پروژه می بایست خاص باشد ، پروژه های بزرگ با سطح یکنواخت و ابعاد تیپ و نیز اجرای سازه فولادی و یا بتنی بسیار دقیق در بنا از موقعیت بهتری جهت انتخاب این نوع سازه های کرتین والی برخوردار هستند.

نمای شیشه ای کرتین وال

در ادامه با توجه به اهمیت موضوع پوسته خارجی بناها و جداره شفاف در نظر گرفته شده در چند بخش به صورت سریالی به بررسی عمقی این مطلب میپردازیم.

۱-ابتدا در خصوص بارهای وارد برسازه های کرتین والی ساختمانها مباحثی را مطرح می نمایم .

نمای شیشه ای کرتین وال

۲-سپس به رفتارساختمان و سازه کرتین وال حین وقوع زلزله خواهیم پرداخت.

نمای شیشه ای کرتین وال

۳-در انتها در خصوص مشخصات جداره های شفاف در بناها و مباحث پیرامونی آن مطالبی را تقدیم خواهیم نمود.

نمای شیشه ای کرتین وال

مباحث مربوط به شیشه ها و اتلاف انرژی با توجه به اینکه از مولفه های مهم درسیستم های کرتین وال می باشند در بخش سوم به
صورت مبسوط بررسی خواهند شد.

شرکت آلوکد
مهندس شهرام علیزاده