بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال – نمای شیشه ای کرتین وال

بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال

نمای شیشه ای کرتین وال اغلب از بهم متصل شدن پروفایلهای اختصاصی که به این منظور طراحی شده اند و اتصال آنها به سازه اصلی نما توسط براکت،جهت پوشانیدن اطراف یک حجم مورد استفاده قرار میگیرند .
نحوه عملکرد این سازه به صورت مستقل و یا با حرکات ساختمان همراه میگردد.به گونه ای که هیچ باری به ساختمان وارد نمی آورد و (TSEN 13830) این عمل توسط پرو فیلهای عمودی و افقی که کار میشوند انجام میگیرد.
در نمای شیشه ای کرتین وال ، با توجه به اخـتلاف درجه حرارت بیرون و د اخـل بنا ، فـشار باد- باران – تابش خورشـید – زلـزله- آتش سوزی- مباحث آب بندی و هوابندی – جذب حداکثر انرژی های طبیعی- سیرکولاسیون طبیعی ومعماری داخلی مباحثی هستند که بسیار مورد توجه قرار میگیرد.

نمای شیشه ای کرتین وال

نماهای شیشه ای کرتین وال براساس نحوه نصب و اجرا به دو دسته تقسیم می شوند :
۱-سیستم استیک
۲- سیستم یونی تایز
در جدول زیر به طور کلی تفاوتهای فی مابین در سیستم ها را ملاحظه می کنیم .

سیستم یونی نایز سیستم استیک
بزرگ متوسط و کوچک بزرگی پروژه
اندازه های تیپ تنوع درسایز و ابعاد تیپ و اندازه
تولید در کارخانه درکارگاه پروژه محل تولید
در کارخانه در محل پروژه کنترل اولیه
نصب از داخل بنا نصب از خارج بنا نحوه نصب
ریسک کم تا متوسط ریسک متوسط به بالا ریسک کاری
کم زیاد زمان نصب در محل پروژه
متوسط تا زیاد کم تا متوسط زمان آماده سازی قبل ازنصب
دارای محاسبات مهندسی دارای محاسبات مهندسی محاسبات مهندسی
نیروی انسانی کم نیروی انسانی زیاد صرفه اقتصادی نصب
نیاز به ماشین آلات زیاد نیاز به ماشین آلات کم ماشین آلات
تصمیم گیری قبل از اجرای سازه اصلی تصمیم گیری حین انجام کار مطالعات اولیه
زیاد تا خیلی زیاد مناسب بهای سیستم

همانگونه که در جدول فوق ملاحظه شد جهت اجرای سیستم یونی تایز شرایط پروژه می بایست خاص باشد ، پروژه های بزرگ با سطح یکنواخت و ابعاد تیپ و نیز اجرای سازه فولادی و یا بتنی بسیار دقیق در بنا از موقعیت بهتری جهت انتخاب این نوع سازه های کرتین والی برخوردار هستند.

نمای شیشه ای کرتین وال

در ادامه با توجه به اهمیت موضوع پوسته خارجی بناها و جداره شفاف در نظر گرفته شده در چند بخش به صورت سریالی به بررسی عمقی این مطلب میپردازیم.

۱-ابتدا در خصوص بارهای وارد برسازه های کرتین والی ساختمانها مباحثی را مطرح می نمایم .

نمای شیشه ای کرتین وال

۲-سپس به رفتارساختمان و سازه کرتین وال حین وقوع زلزله خواهیم پرداخت.

نمای شیشه ای کرتین وال

۳-در انتها در خصوص مشخصات جداره های شفاف در بناها و مباحث پیرامونی آن مطالبی را تقدیم خواهیم نمود.

نمای شیشه ای کرتین وال

مباحث مربوط به شیشه ها و اتلاف انرژی با توجه به اینکه از مولفه های مهم درسیستم های کرتین وال می باشند در بخش سوم به
صورت مبسوط بررسی خواهند شد.

شرکت آلوکد
مهندس شهرام علیزاده