توری های آلومینیومی

توری های آلومینیومی

توری های آلومینیومی

بهترین را ه برای تهویه طبیعی و ایجاد جریان هوا در خانه استفاده از هوای بیرون است.با باز گذاشتن درب و پنجره ها.اما این کار معذلاتی دارد و آن ورود حشرات موذی به داخل خانه است.بنابراین برای بهره بردن از این موضوع باید تمهیداتی را قائل شد و بهترین و بی ضرر روش استفاده از توری های آلومینیومی بر روی در و پنجره ها است. به عقیده کارشناسان بهداشت هم بهترین و سالم ترین روش برای جلوگیری از ورود حشرات موذی به داخل خانه نصب توری بر روی در و پنجره است چون استفاده از سم و مواد شیمیایی در خانه برای کشتن حشرات برای سلامتی انسان ضرر دارد. از این رو در پشت لنگه باز شو پنجره ها توری نصب می شود. امروزه برای انواع درب ها و پنجره ها توری های با قاب های چوبی و آلومینیومی و پی وی سی یا توری های فلزی در انواع ثابت،کشویی و... موجود است اما پیش از نصب توری روی در وپنجره ها باید اطلاعات کافی از ایتن توری ها را در اختیار داشته باشید.تا با نیاز تان بهترین گزینه را انتخاب نماید. توری های آلومینیومی هنگام نصب توری های آلومینیومی دقت کنید جای باز نماند چون حشرات می توانند از یک حفره کوچک هم عبور نمایند. توری های آلومینیومی همانطور که جلوی ورود حشرات می گیرند جلوی خروج آن را هم می گیرند دقت کنید که منابع تولید یا ورود حشرات در داخل خانه نباشد.سطل زباله کثیف و در باز که زباله آن به موقع از خانه خارج نمی شود می تواند منبع کرم گذاری یا تولید پشه در داخل خانه باشد. چاه های توالت و منافذ دیوار و چهارچوب های درب نیز می توانند محل ورود و زندگی حشرات باشند که بهتر است از درب پوش های مخصوص برای آن ها استفاده شده و منافذ دیوار و درب ها را مسدود نمود.