نمای شیشه ای فریم لس
اکتبر 20, 2019
نمای کامپوزیت
اکتبر 20, 2019

سرامیک خشک

باتوجه به قیمت بالای سنگ و باری که سنگ به ساختمان تحمیل می کند، در برخی از کشور ها استفاده از سرامیک به عنوان نمای ساختمان رواج قابل ملاحظه ای پیدا کرده است نمای سرامیک در مقایسه باسنگ ،وزن کمتری دارد.

نمای سرامیک به دو دسته تقسیم می شود:

الف) نمای سرامیک مهار شده یا خشک شامل نمای سرامیک پرسلان و نمای سرامیک تهویه شونده (terra cotta)

ب) نمای سرامیکی چسبانده شده:

شرکت آلوم کاردینه ( آلوکد) خدمات مربوط به محاسبات ، طراحی و اجرای این نوع سازه ها را در دستور کار خود دارد و در طی سالهای اخیر پروژه های ارزشمندی را تیز با احجام بالا اجرا نموده است.