غرفه شرکت آلوکد در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

دریافت تندیس بهترین کیفیت در ساخت و ساز از انجمن دارندگان نشان استاندارد توسط شرکت آلوکد( آلوم کار دینه)