سقف شیشه ای (sky light)
اکتبر 20, 2019
نمای شیشه ای فریم لس
اکتبر 20, 2019

لوور سایبان:

از جمله مباحثی که در حوزه اقلیم و تامین آسایش حرارتی، دید و منظر و همچنین کنترل نور ورودی به فضا مورد واکاوی قرار میگیرد، مبحث سایبان های افقی و عمودی است شرکت آلوم کاردینه (آلوکد) در راستای تامین نیازهای اقلیمی ، با بهره گیری از تیم معماری و اجرای زبده، طراحی ، مشاوره و اجرای سایبان های افقی و عمودی را مدنظر قرار داده است. شرکت آلوم کاردینه( آلوکد) از دونوع کلی لوورهای دوکی شکل و اختصاصی آلوکد بهره می برد.