مشخصات فنی پنجره های دو جداره UPVC

مشخصات فنی نماهای کرتین وال تولید و اجراء شده توسط شرکت آلوکد

 1. اِلمان های کرتین وال قابلیت استفاده برای شیشه به ضخامت ۱۰ الی ۳۶ میلیمتر را بدون تغییر فریم دارند . تا در صورت لزوم امکان استفاده ازشیشه با ساختار و ضخامت های مختلف در نماها فراهم شود. قابل ذکراست اِلمان ها به گونه ای طراحی و اجرا میشوند که شیشه ها با ضخامت های مختلف ، در نمای بیرونی در یک سطح قرار گیرند و هیچگونه اختلااف سطحی نسبت به یکدیگر نداشته باشند .
 2. نماهای کرتین وال شرکت آلوکدThermal Break ( گرمابند ) ، آب بند و صدابند می باشند ، به گونه ای که تمامی اِلمان های عمودی و افقی نما به صورت غیر یکپارچه تولید شده باشند و بخش بیرونی اِلمان های فوق الذکر از بخش داخلی اِلمان جداسازی شده تا از ایجاد پل حرارتی جلوگیری بعمل آید. ( استفاده از ایزولاتور )
 3. کلیه اِلمان های افقی و عمودی نمای کرتین وال می بایست برای تحمل بارهای ثقلی ناشی از وزن خود اِلمان ها و شیشه های دوجداره و همچنین بارهای زلزله ( مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ ) و نیروهای ناشی از تغییرات دمایی و بار باد ( بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و استاندارد CWCT ) طراحی واجرا میشوند .
 4. به دلیل اینکه نماهای کرتین وال در معرض عوامل جوی قراردارند جزئیات زیرسازی آنها به گونه ای لحاظ می گردد که نما دربرابر تغییرات دمایی دچار تغییر شکل های نامناسب و اعوجاج در اجزا آن نگردد.
 5. جزئیات مناسب جهت دودبند کردن و صدابندی حدفاصل طبقات به منظور جلوگیری از گسترش حریق در بین طبقات ساختمان درصورت نیاز توسط همکاران این شرکت ارائه خواهد شد.
 6. نماهای کرتین وال به گونه ای طراحی و اجرا می شود که تمامی شیشه های دو یا سه جداره مورد استفاده در آن از هر سمت ۵ میلیمتر امکان جابجایی داشته و در صورت وقوع زلزله ویا لرزشها،حرکات و تکان های ساختمان به سادگی دچار شکست ، صدمه و آسیب نشوند.
 7. نحوه انتقال وزن شیشه از لاملهای افقی به عمودی تشریح شده و همچنین با توجه به مدول بندی پروژه و سایز و وزن شیشه مدارک مستند در این خصوص ارائه می گردد.
 8. اعضای عمودی کرتین وال با اتصالات مکانیکی برشی از آلومینیوم اکسترود شده یا قطعات گالوانیزه آبکاری شده به سازه اصلی متصل می گردد وادارهای افقی به ساخـتار عمـودی متصل و درزبندی و آب بنـدی می گردد. محاسـبات سازه ای قطعـات نگـهدارنده پروفیلـهای نما توسـط برنامه محاسباتی مخصوص شرکت آلوکد قابل ارائه است.
 9. پروفیل های کرتین وال از پروفیلهای آلومینیوم اکسترود شده می باشد .آلومینیوم مصرفی از آلیاژ AA-6063 ویا AA-6060 غیر ضایعاتی بوده. رواداری های ابعادی پروفیل ها مطابق استاندارد DIN EN 755-2 و DIN EN 754-2 و EN AW-6060 می باشند.
 10. پروفیل های آلومینیومی توسط باندهای ۶۰-۵۰ میکرونی جهت مقاومت حداقل در مدت ۴ ماه در برابر اشعه ماورای بنفش پوشیده خواهند شد.
 11. رنگ پروفیل های آلومینیومی آنودایز شده به ضخامت ۲۰-۱۲ میکرون و رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت ۷۰-۵۰ میکرون خواهند بود.
 12. واشرهای مورد استفاده از نوع EPDM می باشند.