اکتبر 20, 2019

نمای کامپوزیت

نمای کامپوزیت: کامپوزیت ها از ترکیب دو یا چند ماده جداگانه تشکیل شده اند که ماده حاصل نسبت به هرکدام از اجزاء تشکیل دهنده استحکام و […]
آگوست 4, 2019
کرتین وال

دیوارهای پرده ای شیشه –آلومینیوم به زبان ساده (کرتین وال)