نمای کامپوزیت
اکتبر 20, 2019
انواع پنجره های آلومینیومی
می 2, 2020

سیستم های نماهای شیشه ای دارای راه حل های اجرایی متنوعی هستند و اگر دقیق و صحیح طراحی شود علاوه بر زیبایی بیرونی ( ظاهری) و امنیت مناسب ، شرایط خوبی نیز در داخل بنا به وجود آورده و بسیار مناسب خواهند بود . نکته مورد توجه بیشتر این است ، هرچند سیستم  بسیار مناسب انتخاب ، طراحی و محاسبه شود  اگر اجرای دقیق و استانداردی را تجربه نکند می تواند خطرات جانی و مشکلات مالی را سبب شود .

از جمله این مشکلات می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

  • عدم توجه به حرکات ساختمان ها
  • عدم اتصال مناسب نما به سازه اصلی
  • عدم اتصال قطعات نما (سیستم)
  • اشتباهات در ساخت نما

 تمامی موارد فوق تاثیر مستقیم بر روی کیفیت نهایی ساختمان خواهند داشت .

سیستم های نمای شیشه ای ، در پوسته خارجی نماها  در برابر شرایط محیطی یکی از بهترین انتخاب ها می باشد . این نوع سیستم ها پوشش دهنده تمامی پوسته خارجی بنا در کف ها و سقف ها و قسمت های اسپندرال در بنا می شود . البته این امکان نیز وجود دارد که در قسمت های اسپندرال از مصالح دیگری نیز زیر نمای شیشه ای استفاده شود و در نهایت نمایی که با شیشه و آلومینیوم و یا مصالح سبک دیگر  ( سرامیک خشک ، ورق کامپوزیت و…) پوشانیده شده مقاومت خوبی در برابر نیروی باد ، زلزله و شرایط جوی از خود نشان می دهد حتی امروزه این نماها برابر آتش سوزی و صدا  نیز در حال طراحی و اجرا هستند .

عدم نفوذ آب :

تمامی قطعات و اتصالات مورد استفاده در نمای شیشه ای می بایست در برابر نفوذ آب دارای مقاومت لازم باشند . طراحی و اجرای نما می بایست در درجه اول به هر ترتیب جلوی نفوذ آب باران را بگیرد . مصالح بکار رفته در نمای شیشه ای از جمله شیشه ، آلومینیوم ، واشرها و ایزولاتورها به تنهایی در برابر آب و صدا و پرت انرژی مقاومت لازم را دارند لیکن وقتی تمامی این مصالح در کنار هم که قرارگیرند می بایست این خواص را حفظ نمایند .

اگر این سیستم ها در محیط آزمایشگاهی مورد آزمایش های لازم قرار نگرفته باشند ، پس از اجرا در نما در طی زمان می بایست نتیجه را بررسی نمود .

در سیستم های نمای شیشه ای نفوذ آب به بنا و زیان های ناشی از این نفوذ در شکل های مختلفی نمود پیدا می کند ، از جمله :

  • نفوذ مستقیم آب باران به داخل سیستم
  • نفوذ مویرگی
  • نفوذ از منفذهای تخلیه آب به بیرون

در صورت نفوذ آب به داخل بنا مشکلاتی به وجود می آید که در این صورت علاوه بر ضرر و زیان به قسمت های داخلی مشترک با قرارگیری نما ، باعث نفوذ آب و هوا از محل های اتصال آلومینیوم های افقی و عمودی به هم و یا از واشر های زیر شیشه خواهد شد . در بررسی های به عمل آمده عمده اشکالات در قسمت های متصل شونده در نماهای شیشه ای دیده شده است . نقاطی که قطعات و اتصالات به هم وصل می شوند . ضعف در طراحی جزئیات اجرایی این اتصالات ، اجرای ناصحیح و ناکافی بودن محل های تخلیه آب دلیل این مشکل شناسایی شده است . البته در طی زمان خوردگی قطعات و اتصالات مجاور هم نیز به ضعف در سیستم و نفوذ آب منجر می گردند .

مهم ترین اصل در طراحی و اجرای نماهای شیشه ای ، امکان انجام یک نمای شیشه ای مقاوم در برابر نفوذ آب و هوا می باشد و از جمله کارهایی که می شود کرد ، ابتدا استفاده از قطعات و اتصالات مقاوم و به حداقل رسانیدن نقاط نفوذ آب و هوا می باشد .

البته در صورتیکه نمای اجرا شده در ابتدا مقاوم در برابر نفوذ آب و هوا بود می بایست با گذشت زمان نسبت به بازدیدها و سرویس های دوره ای در نما نیز توجه نمود . باتوجه به قرارگیری نما در مناطق پربارش و در مناطق با آمار لرزه ای بالا و یا مناطق با اختلاف درجه حرارت بالا انجام سرویس ها و بازدیدهای دوره ای بسیار اهمیت دارد . در هنگام نفوذ آب از جمله نقاطی که در یک بنا و ترکیب آن با نمای شیشه ای مورد توجه قرار می گیرد حدفاصل دیوارهای مجاور با نمای شیشه ای می باشد به طوری که بیشترین عامل نفوذ در این نقاط تثبیت شده است . البته سیستم های جدید نماهای شیشه ای نسبت به سال های قبل از کیفیت و اتصالات بهتری بهره مند می باشند .

پیشرفت تکنولوژی ساخت انواع چسب هایی که در نما مورد استفاده قرار می گیرند از جمله سیلیکون ها در این زمینه نقش موثری داشته اند به طوری که کنترل نقاط نفوذ آب در سیستم های نمای شیشه ای راحت و بهتر انجام می شود . استفاده از واشرهای آب بندی و هوابندی مقاوم در برابر شرایط جوی از جمله  پوسیدگی (EPDM) هم نقش بسزایی در دوام و عمر طولانی این نوع سازه ها داشته اند . در نماهای شیشه ای استفاده از درزهای تخلیه آب در پروفیل های افقی توصیه می شود . این درزهای تخلیه آب در صورت نفوذ آب از واشر بالایی و درپوش افقی آب را به بیرون سازه از قسمت زیرین درپوش هدایت خواهد کرد.

کنترل نورخورشید

نور تابیده شده به نمای شیشه ای دارای دو اثر مهم می باشد :

  • اول ، گرمای زیاد سبب تغییر شکل المانهای بیرونی نمای شیشه ای می گردد .
  • دوم : نفوذ نورهای مضر به داخل بنا .

از کارهای مهم در اجرای نماهای شیشه ای محاسبه انبساط و انقباض قطعات و اتصالات و رعایت فاصله های مناسب در محل های اتصال پروفیل های عمودی در نما می باشد .

همچنین در کنترل نفوذ نور شدید آفتاب نیز استفاده از شیشه هایLow_e (کم گسیل) به شدت توصیه می شود . این نوع از شیشه ها در فصول بسیار گرم و یا مناطق گرمسیر از نفوذ اشعه های مضر و نور شدید به داخل ساختمان جلوگیری می نماید وبخش عمده ای از گرمای تابشی به نما را منعکس می نماید .