نماهای شیشه ای

نماهای شیشه ای به چهار دسته تقسیم میشوند:

۱- نماهای شیشه ای با سازه تمام آلومینیومی کرتین وال Face cap (روکوب دار) که این سیستم به دو زیر گروه تقسیم می گردد:
۱-۱- تمام روکوب
۱-۲- نیمه روکوب
۲- نماهای شیشه ای با سازه تمام آلومینیومی کرتین وال فول فریم لس
۳- نماهای شیشه ای با سازه آهنی که به دو زیر گروه تقسیم میشوند:
۱-۳- فریم لس
۲-۳- دماغه کرتین وال Face cap
۳-۳-نمای شیشه ای اسپایدر

جهت مشاهده مشخصات اختصاصی این نوع سیستم های آلوکد کلیک نمایید.

مقاله مرتبط با نماهای شیشه ای

تستهای ضروری سیستم های نمای شیشه ای کرتین وال

بخشی از مقاله:

تست های   En 13830 و AAMA

 (Manufactures Association  American Architect ural )  

و تست ترکیبیCWCT  

(Technology Center for Window and Cladding )

در مدل En 13830  به ترتیب از تستهای زیر استفاده می شود :

تست هوابندی                                             En 12153

تست آب بندی                                           En 12155

تست مقاومت در برابر باد                               En 12179

تست هوابندی

این تست جهت نماهای شیشه ای کرتین وال مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس فشار استاندارد مقدار هوایی که عبور می کند را مورد سنجش قرار می دهد و نتایج بدست آمده را با نتایج بحرانی مقایسه می کنند .

تست آب بندی

در نماهای شیشه ای کرتین وال مورد استفاده در فضاهای بیرونی نما مورد آزمایش قرار می دهد . و میزان نشر ( نفوذ ) آب را طی فشار استانداردی مورد سنجش قرار می دهند و این نتایج براساس نتایج بحرانی مقایسه نموده و سیستم و کلاس بندی می شود .

فشار باد

این تست جهت پروفیلهایی که هنگام محاسبات کرتین وال انتخاب می گردند مورد استفاده قرار میگیرد و ایستایی این پروفیلها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این تست در هنگام مدل سازی فشار باد – تغییرات فیزیکی پروفیل های عمودی را بررسی می کنند و براساس این نتایج کلاس بندی سیستم ها صورت می گیرد….

 

جهت مطالعه ادامه مقاله کلیک کنید