سرامیک خشک

امروزه مهندسی نما از مباحث مهم در عرصه ساخت نماهای زیبا ، مقاوم و با هویت می باشد. از انواع نماهایی که امروزه ، مورد توجه سازندگان قرار گرفته علاوه بر ورق های کامپوزیت آلومینیومی، زیرسازی آلومینیومی و سرامیک های نما ، با زیر سازی آلومینیومی و با دو نوع تکنیک نصب کلیپسی(Visible) و پنهان (invisible) می باشد.

نمای ساختمان با سرامیک خشک از جمله جدیدترین نماهای ساختمانی روز دنیا ست که به روش نصب خشک اجرا می شود . سرامیک خشک که به عنوان بخش پوششی و نمای ساختمان می باشد . می بایست استحکام کافی و کمترین جذب آب ممکن را داشته باشد . نمای سرامیک خشک کاربردهای مختلف دارد از جمله ساختمانهای تجاری ،اداری ، مسکونی ، و همچنین بخش های داخلی ساختمان ، پایانه ها و ایستگاه های مترو و .... سرامیک خشک تولید شده مخصوص نما به دو شکل در صنعت ساختمان عرضه می گردد که شامل سرامیک مجوف و سرامیک توپر که اصطلاحا سرامیک یک سانتی متری و یا فول بادی گفته می شود .

نمای سرامیک خشک :

باتوجه به قیمت بالای سنگ و باری که سنگ به ساختمان تحمیل می کند ، امروزه استفاده از سرامیک به عنوان نمای ساختمان رواج قابل ملاحظه ای پیدا کرده است ، نمای سرامیک در مقایسه با سنگ وزن کمتری دارد.

نماهای سرامیک به دو دسته تقسیم می شوند:

 • نمای سرامیک مهار شده یا خشک شامل نمای سرامیکی پرسلان و نمای سرامیکی تهویه شونده. (terracotta)
 • نمای سرامیکی چسبانیده شده.

نصب خشک سرامیک

یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد . مشخصات و الزامات سرامیک های پورسلان یا سرامیک های تهویه شونده (Terra Cotta) در این روش در استاندارد ملی ISIRI 25 آورده شده است .

اجزای یک سیستم نصب خشک سرامیک به شرح زیر است :

 1. ریل های قائم آلومینیومی با درزبند که به دیوار پشتیبان به وسیله براکت ها و بست های مورد نیاز متصل شده است.
 2. بست های آلومینیومی با واشرهای عایق که بست ها به ریل ها به نحو مناسبی متصل می شوند و واشرها مانع ایجاد صدای لرزش حاصل از باد می شوند.
 3. پانل های سرامیکی با ابعاد استاندارد که توسط بست ها مهار می شوند

بست های آلومینیومی در حفره های قطعات آلومینیومی کار گذاشته می شود و از درز بند برای جلوگیری نفوذ هوا به پشت سرامیک ها استفاده می شود.

اجزای سرامیک اتصال خشک

-دیوار پشتیبان :

دیوار پشتیبان نما که بار سیستم اتصال خشک سرامیکی به آن وارد می شود باید از نظر دارا بودن سطحی صاف و شاغولی و در محدوده رواداری های مجاز و شرایط تعیین شده برای نصب سیستم سرامیکی بررسی شود.

-زیرسازی :

زیرسازی نصب خشک سرامیک، متشکل از پروفیل های قائم و براکت های اتصال می باشد که این پروفیل ها و براکت ها از آلیاژ آلومینیوم با حداقل ضخامت 2 میلی متر تشکیل شده است. این پروفیل ها و براکت ها به نحوی به دیوار پشتیبان متصل می شوند که قادر به تحمل انبساط و انقباض حرارتی و همچنین تغییر شکل های تکیه گاه باشند به طوری که باعث ایجاد تنش و آسیب در پوشش نما نشود. اجزای اتصال پروفیل به دیوار پشتیبان به شرح زیر می باشند.

الف) براکت ها

  به طور کلی دو نوع براکت ( نشیمن) در ساختمان این نوع نما مورد استفاده قرار می گیرد.

 • 1- براکت های نگه دارنده : این براکت ها بارهای ثقلی، بار باد و زلزله را به سازه منتقل می کنند و معمولا به کف های سازه ای متصل می شوند.
 • براکت های حائل ( پشت بند ) : این براکت ها بارهای باد و زلزله را منتقل کرده و به دیوارهای پشتیبان متصل می شوند.

ب) پروفیل های قائم

پروفیل های قائم با مقاطع متفاوت که نمونه هایی از آنها در شکل زیر نمایش داده شده است تهیه می شوند. این پروفیل ها باید برای بارهای باد و زلزله طراحی شوند .

سرامیک خشک

اتصالات

بست ها جهت اتصال پروفیل ها به یکدیگر و همچنین اتصال براکت ها مورد استفاده قرار می گیرند. بست ها باید از فولاد ضد زنگ ساخته شوند.

ابعاد بست و نوع اتصال دهنده و فواصل نصب بست ها به ساختمان با توجه به بارهای وارده بر نما باید محسابه شود . نوع، موقعیت و تعداد مهارهای براکت ها به دیوار پشتیبان بستگی به مشخصات مکانیکی اتصال و نیروهای منتقل شده از نما به دیوار پشتیبان توسط اتصال دارد . از واشرهای پلاستیکی مقاوم در برابر ضربه بین بست و مصالح غیرمشابه (مانند فولاد یا مصالح سیمانی یا ریل های آلومینیومی) برای جلوگیری از واکنش های گالوانیک و تراز کردن و همسطح کردن بست، استفاده می شود . هر ریل قرارگیری پانل سرامیکی با حداقل 2 بست برای ایجاد مهار کافی به دیوار پشتیبان متصل می شود.

نمای خشک سرامیک

نصب خشک سرامیک پرسلانی

-سیستم نصب نمایان: این روش مطمئن ترین روش نصب سرامیک های پرسلان به روش خشک است. در این روش بست به گونه ای نصب می شود که سرامیک در داخل آن قرار گرفته و توسط بست مهار شود . بست به زیرسازی و شبکه آلومینیومی مطلبق شکل زیر متصل می شود. برای جلوگیری از جلب توجه بست ها، می توان آنها را با رنگ های کوره ای متناسب با رنگ سرامیک، رنگ نمود.


نمای سرامیک خشک نمای ساختمان سرامیک خشک اجرای نمای سرامیک خشک

نحوه نصب :

مراحل نصب سیستم نمایان عبارت است از :

 1. پس از طراحی المان های نما، بر اساس طرح به دست آمده براکت ها به وسیله بست ها مکانیکی به دیوار پشتیبان متصل می شوند.
 2. پس از آن پروفیل های عمودی بر روی براکت ها متصل شده و به صورت شاغولی نصب می شوند.
 3. در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود.
 4. پس از برپا کردن پروفیل های قائم ، بست های اصلی به پروفیل متصل می شوند.
 5. پروفیل پلاستیکی در محل شیار پروفیل قائم جاگذاری می شود.
 6. در این مرحله فاصله دهنده بر روی گیره ها متصل شده و به وسیله بست های گیره در محل خود قفل می شوند.
 7. فاصله دهنده های متصل به بست ها وظیفه ایجاد فاصله 4 تا 8 میلی متری را دارند و پس از قرارگیری در محل خود به وسیله پرچ در جای خود ثابت می شوند.
 8. نما به وسیله تکرار این فرایند ساخته می شود.

در روش نصب نمایان برای اتصال سرامیک به پروفیل ها می توان از بتونه استفاده نمود . در این حالت ، اولین مرحله نصب گیره به وسیله پیچ های خودکار به پروفیل های قائم می باشد . پس از آن رشته ای از بتونه بر روی پروفیل قائم قرار داده می شود. پس از نصب سرامیک ها این لایه بتونه باعث اتصال سرامیک به پروفیل قائم می شود و باعث افزایش امنیت قطعات متصل شده به نما و جلوگیری از حرکت سرامیک ها می شود . در مرحله بعد بست ها به وجه بالایی سرامیک ها متصل شده و به وسیله پیچ به پروفیل های قائم محکم می شود. سایر سرامیک ها نیز به این ترتیب متصل شده و در محل خود ثابت می شوند. توصیه می شود که ساخت از پایین به بالا صورت گیرد.

نصب سرامیک خشک

سیستم نصب پنهان

سیستم نصب با مهار و قلاب

در این سیستم مهار و قلاب در پشت سرامیک ها تعبیه شده و پس از ریل کشی بر روی ساختمان نصب و رگلاژ خواهند شد . رگلاژ هر کدام سرامیک ها و تعویض هر کدام در هر نقطه ای از سطح نما امکان پذیر است .

آماده سازی پانل سرامیکی شامل مراحل زیر می باشد:

 • وارد کردن Plung-in به گیره
 • قراردادن و محکم کردن پیچ در محل بست 

پس از این مراحل پانل سرامیک آماده نصب بر روی پروفیل می باشد .

نحوه نصب:

 • پس از طراحی المان های نما بر اساس طرح به دست آمده، براکت ها به وسیله اتصال مکانیکی و یا شیمیایی به دیوار پشتیبان متصل می شوند .
 • در این مرحله پوشش عایق به وسیله بست های مناسب به دیوار پشتیبان متصل می شود .
 • در این مرحله پروفیل های قائم نصب شده و شاغولی می شوند.
 • پس از ایجاد سوراخ ها به وسیله پرچ در محل خود قفل می شوند . پرچ ها بر اساس مشخصات پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.
 • پروفیل های افقی در ارتفاع مناسب در محل خود قرار داده می شوند.
 • پانل سرامیکی باید به وسیله آویزان کردن بست پشت پانل به پروفیل های افقی در محل خود قرار داده شوند.
 • در نهایت، جهت به دست آمدن درز افقی مناسب، پانل به وسیله پیچ تنظیم قرار گرفته بر روی بست در محل مناسب خود قرار داده می شود .

ب) سیستم نصب با ایجاد شکاف

این سیستم جهت نصب سرامیک های terracotta ( تهویه شونده) و پرسلان با مقاومت بالا می باشند، ابتدا در ضخامت این سرامیک ها با دستگاه شیارزن، شیاری بهعرض 3 تا 5 سانتی متر ایجاد شده و پس از زیرسازی آلومینیومی، با قراردادن بست یا انکرهای مخصوص در شیار سنگ عملیات نصب اجرا می شود .

نمای ساختمان | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال

نمای ساختمان | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین والسخن ما با کارفرمایان و سازندگان و مهندسان عمران این است که حتما پیش شرطهای فنی و جزئیات نمای ساختمان را از ما بخواهند و پس از دریافت نظرات مشورتی و طرحهای پیشنهادی تصمیم بگیرند. چرا که ممکن است درابتدا بسیاری از پیشنهادها برای ساختمان زیبا به نظر برسد، اما وقتی به اجرا گذاشته می‌شوند، به دلیل نادیده گرفتن نماهای ساختمان‌های مجاور و یا ساختار معماری محل وقوع ساختمان، نمای اجرا شده زیبایی لازم را نداشته باشد و به اصطلاح توی ذوق افراد بزند. بگذارید مثالی بزنم، هر فریم عینکی برای هر چهره ای زیبا نیست.پس از کارفرمایان و سازندگان و مهندسان عمران درخواست می‌کنیم از ما بخواهند تا متناسب با چهره ساختمان، فریم متناسب با آن را پیشنهاد کنیم و ما صد درصد آمادگی داریم تا تمام داشته‌های فنی، تجربی و اطلاعات به روز دنیا را در زمینه طراحی و اجرای نمای بیرونی در اختیار مشتریان خود قرار دهیم و حق انتخاب البته با آنها خواهد بود.چه اولویت‌هایی را دراجرا در نظر می‌گیرید؟اولویت شرکت آلوکد این است که در ابتدای پروژه، از ما مشورت بگیرند و بخواهند تا نمای پیشنهادی را بر اساس مطالعات شرایط ساختمان و محیط پیرامونی به آنها ارائه کنیم و یا نقشه‌های فاز دوم ساختمان را به ما بدهند و از ما مشاوره بخواهند. ما آمادگی کامل داریم تا اطلاعات مورد نیاز را به مشتریان بدهیم و خودشان در نهایت تصمیم گیری کنند .در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که ۸۰ درصد مشتریان تصمیم خود را در ارتباط با طراحی و معماری پوسته خارجی ساختمان می‌گیرند و تنها برای اجرای آن با هزینه مناسب، به شرکت‌هایی نظیر آلوکد مراجعه می‌کنند. اما مصمم هستیم که این سیاست را تغییر دهیم و در آینده نزدیک ۸۰ درصد مشتریان به جای نهایی کردن تصمیم خود، ابتدا به ساکن، از ما بخواهند تا بهترین پیشنهاد را برای ساختمان متناسب با بودجه پیشنهادی آنها عرضه کنیم.چرا می‌خواهید این تغییر را اجرا کنید؟تغییر نگاه مشتریان شرکت آلوکد از اجرای صرف نمای نهایی شده، به سمت طراحی و اجرای نمای پیشنهادی شرکتهایی نظیر آلوکد چند ویژگی برجسته دارد که یکی از آنها اجرای نمای برتر بر اساس مصالح مختلف و هماهنگی اجزاء نما است. دوم جلوگیری از دوباره کاریهای ناشی از تغییر در طراحیها و مدیریت بودجه پیش بینی شده برای ساختمان است که بسیار برای کارفرمایان و مشتریان حیاتی است. چرا که اکثریت کارفرمایان، بودجه مشخصی برای نمای ساختمان خود پیش بینی و برآورد نمی کنند و چون اطلاعات اولیه را در نظر نمی گیرد، ممکن است وقتی پیشنهادهای قیمت را ببینند، شوک زده شوند. تجربه نشان داده است، آن دسته از کارفرمایان که در اثر افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای نمای ساختمان اقدام به بازنگری در نماهای پیش بینی شده به صورت درست نمی کنند نه تنها هزینه تمام شده خود را بالا می‌برند که حتی زیبایی ساختمان و الزامات فنی مورد نظر را نادیده می‌گیرند که در نهایت خودشان زیان می‌بینند در حالی که اگر از ابتدا این هماهنگی‌ها انجام شود، هم از بابت مدیریت منابع و بازده اقتصادی و هم از حیث اجرای فنی و زیبایی نمای ساختمان، دیگر جای نگرانی ندارند.بنابراین اگر ابتدا به ساکن به شرکت‌هایی نظیر آلوکد مراجعه کنند و مشورت بخواهند متناسب با بودجه آنها به صورت واقع بینانه نماهای قابل اجرا با مصالح مختلف به آنها پیشنهاد می‌شود و دیگر نیازی به دوباره کاری به دلیل کسری بودجه و یا تغییر نقشه نمای ساختمان نخواهند داشت.فرایند همکاری شما در حال حاضر چگونه است؟هم اکنون همکاران ما به پروژه‌های مختلف برای مبادله اطلاعات مراجعه می‌کنند و حتی درخواست می‌دهند تا اطلاعات پروژه را در اختیار ما قرار دهند تا به آنها نظر مشورتی بدهیم و این بدین معنا نیست که حتما با شرکت آلوکد باید کار کنند.ما پیشنهاد خود را می‌دهیم اما اعتقاد داریم انتخاب نهایی با مشتری و حق اوست، و وظیفه این مجموعه پیشنهاد اولیه و ارائه اطلاعات درست و کارشناسی شده به مشتریان است تا بدانند بهترین انتخاب کدام است.بگذارید برخی دغدغه‌های کارشناسان را مطرح کنم و از شما به عنوان یک فرد شناخته شده در این صنعت نظر بخواهم که چرا برخی از ساختمان‌ها نمای زیبایی دارند، اما اتلاف انرژی آنها بالاست یا اشکالات ساختاری زیادی در آنها دیده می‌شود؟ببینید! بخش عمده از نماهای ساختمان از شیشه تشکیل می‌شود. اولا باید دقت کرد که ما تولید کننده شیشه نیستیم، بلکه خریداراین محصول هستیم. بنابراین، انتخاب شیشه و مصالح نوین ساختمان برای مدیریت مصرف انرژی از طریق نمای بیرونی ساختمان ودر و پنجره‌ها بسیار، بسیار حیاتی است. افزون بر اینها فراموش نکنید که ایران یک کشور زلزله خیز است. پس باید مقررات ملی ساختمان در خصوص مقاوم سازی و استانداردسازی، هم در بخش کلی ساختمان و هم در نماهای بیرونی ساختمان به ویژه از حیث استحکام و ایمنی شیشه‌های به کار رفته را جدی گرفت.معتقد هستیم غفلت از مقررات ملی ساختمان و بازنگری نکردن و به روز نشدن این مقررات از یک سو و دل بستن به بگیر و ببندها و افسوسهای پس از زلزله احتمالی از سوی دیگر، فایده ای نخواهد داشت و ما باید علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهیم.حرف ما این است که اگر اجرای نماهای بیرونی ساختمان، به صورت یک بسته واحد متناسب با تکنولوژی روز دنیا و مصالح استاندارد رعایت شود، هم هدر رفت انرژی به میزان قابل توجهی در ساختمان کاهش می‌یابد و هم مخاطرات احتمالی ناشی از زلزله به میزان بسیار بالایی قابل مدیریت و کنترل است و نباید فقط به خاطر مشکلات بودجه ای یا طراحیهای اولیه کارشناسی نشده، مسوولیت اجرای نماهای بیرونی ساختمان را تکه تکه و جزء جزء کرد؛ چرا که این روش هم هزینه کارفرمایان را افزایش می‌دهد و هم شدت مصرف انرژی،ضریب ایمنی و شاخص زیبایی نمای ساختمان را مخدوش می‌کند.بگذارید صریح بگویم اگر کارفرمایان ساختمانها تمام شیشه‌های ساختمان خود را سکوریت کنند و از شیشه‌های دوجداره استفاده کنند، مطمئن باشند که نقش برجسته تری در کاهش مصرف انرژی خواهد داشت. چرا که ۸۵ درصد از انتقال حرارتی از طریق شیشه‌های به کار رفته در درو پنجره و یا نمای شیشه ای ساختمانها صورت می‌گیرد.

نمای ساختمان | شرکت آلوکد اجرای نمای کرتین وال