سقف شیشه ای (sky light)

مهر ۲۸, ۱۳۹۸

سقف شیشه ای (sky light)

سقف شیشه ای (sky light): کرتین وال به شیوه ای در جهت بهره گیری از شیشه در مقیاس بزرگ و در کنار هم است از دیر […]