اکتبر 20, 2019

لوور سایبان

لوور سایبان: از جمله مباحثی که در حوزه اقلیم و تامین آسایش حرارتی، دید و منظر و همچنین کنترل نور ورودی به فضا مورد واکاوی قرار […]