حضور شرکت آلوکد در چهارمین نمایشگاه بین المللی نما، سازه، تکنولوژی های نوین.