پوششهای درزهای انبساط و انقطاع

پوششهای درزهای انبساط و انقطاع

با استفاده از پروفیلهای آلومینیومی اختصاصی پوشش دهنده درزهای دیوار، سقف و زمین، می توان فواصل درزهایی از 12 تا 200 میلی متر را پوشش داد که به دو دسته کلی تقسیم می شوند جهت عابران پیاده جهت عبور و مرور وسائل نقلیه با توجه به اینکه مابین صفحات Aluminium از مقاطع Epdm استفاده می شود، امکان حرکت در تمامی جهات برای پوشش درزهای انبساط فراهم است. همچنین در فواصل موجود بین نماهای شیشه ای و کف یا سقف بناها می توان از این مقاطع جهت پوشش مناسب استفاده کرد. جهت مشاهده مشخصات اختصاصی این نوع سیستم های آلوکد کلیک نمایید.

پوششهای درزهای انبساط و انقطاع