نمونه برخی پروژه های اجرا شده


5
کرتین وال
1
فریم لس
1
درب و پنجره آلومینیومی
tikcet-skylight home2
سقف شیشه ای (Sky Light )

7
ویترین و اسپایدر
پروژه های اجرا شده
نمای کامپوزیت
پروژه های اجرا شده
سرامیک خشک
1
نرده شیشه ای ,آلومینیوم , استیل

26
لوور و سایه بان
3-Recovered
درب و پنجره UPVC
2
پوسته های فلزی و مشبک
ش۱
درب شیشه ای اتوماتیک