سپتامبر 26, 2020

کرتین وال

ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم) در نماهای شیشه ای در طول فصل های گرم و تابستان در ساختمان های اداری […]
ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول) پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی جهت صرفه جویی انرژی در […]
ژوئن 21, 2020

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر)

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر) جهت صرفه جویی انرژی در ساختمانها می بایست تمام اقلام […]
ژوئن 21, 2020
نماهای شیشه ای ( کرتین وال )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم)

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) تستهای مربوط به آزمایشات Cwct : تست فوق اگر […]
ژوئن 21, 2020
کرتین وال

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول ) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) با توجه به اینکه سازه های کرتین […]
ژوئن 21, 2020
پشت-بند-قائم-فولادی-در-ساختمان-های

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش دوم )

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش دوم ) مقاومت دیوارهاي پشتیبان بلوك سیمانی در برابر […]
ژوئن 21, 2020
نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش اول)

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش اول) اخیراً باتوجه به رویکرد شهرداری ها و مباحث […]
ژوئن 21, 2020
نماشیشه-ای2

دلایل ترجیح استفاده از سیستم های آلومینیوم به زبان ساده

دلایل ترجیح استفاده از سیستم های آلومینیوم به زبان ساده در ساختمانها  از مصالحی از جمله آلومینیوم ، چوب ، پلاستیک و آهن در ساخت پنجره […]