مارس 10, 2021
نماهای شیشه ای کرتین وال

مزایای نمای شیشه ای کرتین وال چیست ؟

سیستم های نمای شیشه ای ، در پوسته خارجی نماها در برابر شرایط محیطی یکی از بهترین انتخابهاست . این نوع سیستم ها تمامی پوسته خارجی بنا در کف ها و سقف ها و قسمت های اسپندرال در بنا را پوشش میدهند.
فوریه 20, 2021

ویژگی های نماهای شیشه ای چیست؟

نماهای سنگین اغلب از سازه های بتنی پیش ساخته ( GFRC) ساخته می شوند در تولید این پانلها از سیمان سبک و سیمان معمولی و الیاف خاص استفاده می شود.
فوریه 11, 2021

نمای شیشه ای کرتین وال چیست؟

نماهای مدرن در معماری مدرن امروزه بدلیل ترکیب مصالح وامکان ارایه بستر مناسب استفاده از شیشه ها ورق های کامپوزیت- سرامیک ها و کوتاها به صورت سازه های مهندسی و سیستم هایی با امکان مونتاژ سریع و حرفه ای ، بسیار مورد توجه می باشند.
فوریه 3, 2021

نمای شیشه ای چیست؟

در معماری امروزه علاوه براستفاده از سنگ های طبیعی ، سرامیک ها ، ورقهای کامپوزیت و قاب های فلزی استفاده از شیشه ها در معماری ساختمان از اهمیت ویژه برخوردار هستند
دسامبر 23, 2020

الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی(بخش اول)

دو روش کلی نصب سرامیک در نمای ساختمان ها وجود دارد. روش نصب تر یا روش چسبانده شده و روش نصب خشک یا روش مهار شده. در روش نصب خشک ، اتصالات، باید بارهای ثقلی ناشی از سرامیک و اجزای آن را علاوه بر بارهای جانبی وارده شامل بارهای زلزله ، بارهای فشار و مکش باد تحمل کنند.
دسامبر 23, 2020

الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی (بخش دوم)

یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد. مشخصات و الزامات سرامیک های پورسلان یا آورده شده است.ISIRI در این روش در استاندارد ملی 25 (Terracotta) پورسلان یا سرامیک های تهویه شونده ...
دسامبر 23, 2020

الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی (بخش سوم)

یک روش نصب سرامیک های مورد استفاده در نما روش نصب خشک می باشد. مشخصات و الزامات سرامیک های پورسلان یا آورده شده است.ISIRI در این روش در استاندارد ملی 25 (Terracotta) پورسلان یا سرامیک های تهویه شونده ...
دسامبر 23, 2020

پرسش های متداول در صنعت نما( بخش اول)

سوالهای متداولی درخصوص نما / آلومینیوم / پنجره همیشه مطرح هست دراین قسمت سعی خواهیم نمود در دوبخش این سوالات را به صورت بسیار ساده ای پاسخگو باشیم.
دسامبر 23, 2020

پرسش های متداول در صنعت نما( بخش دوم )

سوالهای متداولی درخصوص نما / آلومینیوم / پنجره همیشه مطرح هست دراین قسمت سعی خواهیم نمود در دوبخش این سوالات را به صورت بسیار ساده ای پاسخگو باشیم.