پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم)

در نماهای شیشه ای در طول فصل های گرم و تابستان در ساختمان های اداری تابش آفتاب و گرمای متعاقب آن باعث ایجاد محیطی نامطبوع برای کارکنان می شود لذا در این ساختمانها  مطالعات سیستم های برودتی و امکان جابه جایی هوا  در کنار مطالعات و محاسبات سیتم های حرارتی بسیار مهم است.

در ساختمانهایی که امکان هزینه قابل قبول در برابر حفظ  انرژی سرمایی و مهمتر گرمایی کمتر است . می بایست از تابش مستقیم آفتاب به جداره های نور گذر جلوگیری نمود. البته لازم به ذکر می باشد در این بین تبادل هوای داخل بنا نیز بسیار مهم می باشد ، امروزه جهت جلوگیری از پرت انرژی در پنجره ها و خصوصا نماهای شیشه ای از بازشوهای مناسب و کافی استفاده نمی شود و این باعث ایجاد هوای سنگین و گاها بوی بد در داخل بناها می شود.در تمامی فضاها هم از بابت صحت و سلامت و هم از بابت  از بین بردن هوای مرده در داخل بنا می بایست جریان هوای مناسب را ایجاد نمود. ۲۵-۱۰ به ازاء هرنفر می باشد.M2/hگردش هوای منظم و لازم البته بسته به نوع فعالیت در داخل بنا در حدود

این مقدار گردش هوا، هوا و رطوبت حاصل از شستشوی لباسها ، ظرفها ، حمام وتنفس به ازاء هر نفر را پاسخ گو می باشد مقدار بخار ایجاد شده به ترتیب زیر می باشد:

  • ۳۰gr/h در حالت استراحت
  • ۵۰ gr/h در حالت خشک کردن لباسها
  • ۶۰ gr/h  در حالت حرکت کم به ازاء هر نفر
  • ۱۰۰ gr/h در حالت شستشوی دستشویی و حمام
  • ۲۰۰ gr/h در حالت کار کردن خشک کن لباسشویی
  • ۱۰۰۰ gr/h در حالت پختن غذا
  • ۲۶۰۰ gr/h در حالت استفاده از حمام

در صورتیکه این نم ها و بخارهای حاصل از داخل بنا خارج نشود ، باعث ایجاد رطوبت و خسارت به داخل بنا شده و در ضمن باعث ایجاد هوای نامطبوع در بنا می گردد.

 

مطالعاتی در این خصوص انجام شده بنام،Rosenheimدر سال ۱۹۸۲ در موسسه( Bestandsaufname von Einrichtungen zur freien lu ftungen im wohnungsbau)در این مطالعات به طور خلاصه ذکر شده در ساخت بناها و یا بازسازی بناها حتما می بایست در پنجره ها و نماهای شیشه ای از بازشوهای مناسب و کافی استفاده نمود.پنجره ها به تنهایی این قابلیت را دارند که با استانداردهای لازم طراحی – ساخت واجرا شوند ، لیکن پنجره ها یک بخش از سازه بنا می باشند و مطالعات و محاسبات می بایست برای کل بنا در نظر گرفته شود. لذا در محاسبات به تنهایی صحیح نمی باشد.(Uw) انرژی بناها ،  فقط بررسی فاکتور پنجره ها  لذا باید دید پنجره ای که درخواست می گردد جهت چه نوع بنایی می باشد و براساس آن از سیستم متناسب آن بنا استفاده گردد.هم چنین لازم به یادآوری می باشد در یک جداره نور گذر ۷۵ درصد فضای پنجره ها توسط شیشه ها پوشیده فاکتور شیشه ها در این خصوص قابل توجه است.U  می شود و    با توجه به مطالب فوق استفاده از برچسب انرژی در پنجره ها نیز مانند لوازم برقی می بایست مورد توجه قرار گیرد.

ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم) در نماهای شیشه ای در طول فصل های گرم و تابستان در ساختمان های اداری […]
ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول) پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی جهت صرفه جویی انرژی در […]
ژوئن 21, 2020
سقف شیشه ای

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر)

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر) جهت صرفه جویی انرژی در ساختمانها می بایست تمام اقلام […]
ژوئن 21, 2020
نماهای شیشه ای ( کرتین وال )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم)

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) تستهای مربوط به آزمایشات Cwct : تست فوق اگر […]
ژوئن 21, 2020
کرتین وال

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول ) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) با توجه به اینکه سازه های کرتین […]
ژوئن 21, 2020
پشت-بند-قائم-فولادی-در-ساختمان-های

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش دوم )

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش دوم ) مقاومت دیوارهاي پشتیبان بلوك سیمانی در برابر […]
ژوئن 21, 2020
نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بلوک سیمانی

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش اول)

الزامات تکمیلی نمای بنایی آجری متصل به دیوار پشتیبان بتنی یا بلوکی در ساختمان ها ( بخش اول) اخیراً باتوجه به رویکرد شهرداری ها و مباحث […]
ژوئن 21, 2020
نماشیشه-ای2

دلایل ترجیح استفاده از سیستم های آلومینیوم به زبان ساده

دلایل ترجیح استفاده از سیستم های آلومینیوم به زبان ساده در ساختمانها  از مصالحی از جمله آلومینیوم ، چوب ، پلاستیک و آهن در ساخت پنجره […]
ژوئن 21, 2020
نماهای شیشه ای sky light

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها (بخش دوم)

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها (بخش دوم)