ژوئن 21, 2020
نماهای شیشه ای sky light

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها (بخش دوم)

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها (بخش دوم)
ژوئن 21, 2020
طراحی ، تولید و اجرای سازه های کرتین والی

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها

شیشه و نماهای شیشه ای در ساختمان ها طراحی ، تولید و اجرای سازه های کرتین والی در طی سلسله مطالبی قصد داریم درخصوص طراحی و […]
ژوئن 21, 2020
پرسش های متداول

پرسش های متداول در صنعت نما ( بخش دوم )

پرسش های متداول در صنعت نما ( بخش دوم ) سوالهای متداولی درخصوص نما / آلومینیوم / پنجره همیشه مطرح هست دراین قسمت سعی خواهیم نمود […]
ژوئن 13, 2020
دیوار های شیشه ای

دیوارهای پرده ای شیشه-آلومینیوم به زبان ساده

(کرتین وال ۲) در ادامه بخش نخست به بررسی تکمیلی نحوه طراحی و اجرای نماهای شیشه-آلومینیوم ( کرتین وال) می پردازیم: درسیستم وادار دودهانه ، وادارها […]
ژوئن 13, 2020
نقش یراق آلات

نقش یراق آلات در محصولات مربوط به درب و پنجره ها

با اینکه در مباحث فراوانی به نقش پروفیل ها ، سیستم ها و شیشه ها در ساخت و تولید وبهره برداری اشاره و توضیحات فراوانی ارائه […]
ژوئن 13, 2020
درب و پنجره

آلومینیوم ونقش آن درساختمان‌ها

تنــوع محصولی آلومینیوم به همراه کاهــش ضریب انتقال حرارت و کاهش هدررفت انرژی، این محصول را در حوزه ساختمان ســازی و نماها از درجه اهمیت بســیار […]
ژوئن 13, 2020

شروط لازم برای ارائه یک سیستم در،پنجـره و نمای آلـومینیومی باکـیفیت

آنچه مسلم است، پیشــرفت روزافزون تکنولوژی و دانش بشری در تمامی ســطوح از جمله ساختمان، انتظارات و استانداردها را افزایش داده اســت. امروزه آلومینیوم بهدلیل کیفیت، […]
ژوئن 13, 2020
طراحی نمای ساختمان

طراحی نمای ساختمان متناسب و مطلوب

جهت های نمای مطلوب به لحاظ نورگیری جهت های نمای مطلوب به ترتیب اهمیت عبارتند از: جنوب، شمال، شرق و در صورت ضرورت غرب، استقرار فضاهای اصلی به […]
ژوئن 13, 2020
درب و پنجره دو جداره

مزایای استفاد ه از شیشه دوجداره و قابهای آلومینیومی با استانداردهای لازم در ساختمان

 پس از انقلاب صنعتی، نظر به اهمیت تهویه در ساختمان با بهره مندی از دستاوردهای تکنولوژیک،ساختار بدنه بیرونی ساختمان از دو جنبه مورد توجه قرارگرفت: نما به عنوان حائلی بین شرایط […]