ژوئن 13, 2020
دیوار های شیشه ای

دیوارهای پرده ای شیشه-آلومینیوم به زبان ساده

(کرتین وال ۲) در ادامه بخش نخست به بررسی تکمیلی نحوه طراحی و اجرای نماهای شیشه-آلومینیوم ( کرتین وال) می پردازیم: درسیستم وادار دودهانه ، وادارها […]