نماهای شیشه ای به انواع زیردسته بندی می‌شوند:

۱- نماهای شیشه ای با سازه تمام آلومینیومی کرتین وال Face cap (روکوب دار) که این سیستم به دو زیر گروه تقسیم می گردد:
۱-۱- تمام روکوب
۱-۲- نیمه روکوب
۲- نماهای شیشه ای با سازه تمام آلومینیومی کرتین وال فول فریم لس
۳- نماهای شیشه ای با سازه آهنی که به دو زیر گروه تقسیم میشوند:
۱-۳- فریم لس
۲-۳- دماغه کرتین وال Face cap
۳-۳-نمای شیشه ای اسپایدر

تست های   En 13830 و AAMA

 (Manufactures Association American Architect ural ) 

و تست ترکیبیCWCT 

(Technology Center for Window and Cladding )

در مدل En 13830  به ترتیب از تستهای زیر استفاده می شود :

تست هوابندی                                             En 12153

تست آب بندی                                           En 12155

تست مقاومت در برابر باد                               En 12179

تست هوابندی

این تست جهت نماهای شیشه ای کرتین وال و نرده شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد و بر اساس فشار استاندارد مقدار هوایی که عبور می کند را مورد سنجش قرار می دهد و نتایج بدست آمده را با نتایج بحرانی مقایسه می کنند .

تست آب بندی

در نماهای شیشه ای کرتین وال مورد استفاده در فضاهای بیرونی نما مورد آزمایش قرار می دهد . و میزان نشر ( نفوذ ) آب را طی فشار استانداردی مورد سنجش قرار می دهند و این نتایج براساس نتایج بحرانی مقایسه نموده و سیستم و کلاس بندی می شود.

فشار باد

این تست جهت پروفیلهایی که هنگام محاسبات کرتین وال انتخاب می گردند مورد استفاده قرار میگیرد و ایستایی این پروفیلها را مورد ارزیابی قرار می دهد.

در این تست در هنگام مدل سازی فشار باد – تغییرات فیزیکی پروفیل های عمودی را بررسی می کنند و براساس این نتایج کلاس بندی سیستم ها صورت می گیرد.

پس از اعمال مدل فشار باد در سیستم En 13830 مجدداً تست های هوابندی و آب بندی انجام می گیرد. تا مشخص گردد پس از فشار های باد نامتعارف آیا سیستم مقاومت کافی دارد یا خیر.

هم چنین هم زمان با فشار باد دینامیکی ( توسط یک فن تولید باد با مشخصات استاندارد ) آزمایشات هوابندی و آب بندی صورت    می گیرد که فرآیند تست En 13050 را فراهم می آورد.

در سالهای اخیر اقبال به سوی استفاده از نماهای شیشه ای در بناها رو به رشد فزاینده ای داشته است و متعاقب آن اطلاعات مصرف کنندگان این سیستم ها ( مشتریان ) نیز افزایش یافته لذا  لزوم رعایت استاندارد های جهانی ضروری به نظر می رسد و کار انجام شده با تست های اشاره شده در بالا باید توسط فروشندگان ( شرکت های تولیدی و مجریان ) به تأئید کارفرما برسد.

در سیستم های تست نمای شیشه ای در بناها علاوه بر محاسبات اولیه جهت انتخاب نوع سیستم انجام تستهای مذکور نیز جهت کلیت سیستم ها حائز اهمیت اساسی است.

انجام این تست ها جهت هر پروژه ای نتایج متفاوتی را خواهد داشت که در صورت عدم حصول نتیجه می توان با تغییراتی در سیستم نتایج لازم را کسب نمود.

در آزمایشگاه های اختصاصی در این خصوص علاوه بر شرایط فیزیکی بنا و نوع سیستم مورد استفاده ترکیب این دو را نیز مورد ارزیابی قرار می دهند. حتی در برخی موارد این آزمایشات علاوه بر سطح خارجی بر سطح داخلی نماها نیز اعمال می گردد.

پس از اعمال تست های استاندارد تست فشار باد با 1/5 برابر استاندارد لازم انجام می گیرد که هدف در این آزمایش مشاهده رفتار سازه در لحضات بحرانی غیر متعارف و هنگام تخریب است.

نحوه انجام تست CWCT

در نماهای شیشه ای که آب بندی سیتم معادل و یا کمتر از 600 pa ( پاسکال ) محاسبه شده است. همراه با تست En 13830- قبل از اعمال تست فشار باد ، تست AAMA 501/2 نیز مورد آزمایش قرار می گیرد این تست خاص در کارگاه ساختمانی و در نمونه واقعی اجرا شده انجام می شود و هم زمان تست آب بندی نیز است.

در نماهای شیشه ای که آب بندی سیستم معادل 600 pa ( پاسکال ) و بالاتر محاسبه شده است آزمایشات CWCT براساس استاندارد های زیر انجام می گیرد:

هوابندی                                                   En 12153

آب بندی                                                 En 12155

فشار باد                                                   En 12179

هوابندی مجدد                                           En 12153

آبندی مجدد                                             En 12155

آبندی براساس فشار دینامیکی             AAMA 501/1

آبندی براساس پاشش آب                              AAMA 501/2

فشار باد حداکثر ( غیر متعارف )                       En 12179

همانگونه که ملاحضه می گردد تفاوت تست های CWCT و En 13830 وجود تست فشار باد دینامیکی همراه با تست آب بندی در سیستم  CWCTو نیز تست آب بندی ( به صورت پاششی ) است.

(در تست AAMA 501/2  هم زمان به نمای بیرونی سازه فشار بادی توسط موتور هواپیما وارد می گرددو آبی با فشار 2/4 بار به سطح نما پاشیده می شود ) و میزان نفوذ و عدم نفوذ آب به جداره داخلی نما و سازه مورد ارزیابی قرار می گیرد.

انجام این تستها علاوه بر شرایط آزمایشگاهی می تواند به درخواست مشتری در کارگاه نیز انجام گیرد. که در این صورت تست فشار آب پاششی اهمیت زیادی خواهد داشت . بر اساس این تست در قسمت به اتمام رسیده نما و در نقاط بحرانی آن با فشار مطابق استاندارد های گفته شده و زمان مشخص و دفعات مکرر تست انجام می شود.

مطابق تست : En 13051  : تست آب بندی به صورت زیر است:

(از فاصله 1 متری – فشار آب 2/4  بار – زمان 30 دقیقه و مقدار آب 5 لیتر با دبی ثابت)

مطابق تست  AAMA 501/2  تست آبندی به صورت زیر است :

(از فاصله 1/5 متری – فشار آب 2/4 بار – زمان 5 دقیقه و در سه نوبت)

در کشورهای اروپایی و آمریکا هردو تست مورد قبول و استفاده است.

در هنگام انجام این تست از داخل بنا مشاهدات لازم صورت گیرد و در صورت نفوذ آب، آن نقطه بحرانی تثبیت شده و نسبت به رفع ایراد اقدام می گردد و سپس مجدداً تست به ترتیب گفته شده انجام می گیرد . و نقاط بحرانی به این ترتیب مورد ارزیابی و اصلاح قرار می گیرند.

نرده شیشه ای چیست؟

نرده‌های شیشه‌ای، گزینه‌ای مدرن و زیبا برای حفاظت و ایمن‌سازی فضا‌هایی مانند بالکن‌ها، پله‌ها، تراس‌ها و اطراف استخر‌ها هستند. این نرده‌ها از شیشه‌های سکوریت یا لمینت ساخته می‌شوند که مقاومت بالایی در برابر ضربه و شرایط جوی دارند.