مشخصات فنی پنجره های دو جداره UPVC

درب و پنجره های دو جداره ساخته شده با پروفیل Upvc توسط شرکت آلوکد شامل بخشهایی به شرح ذیل می باشد .

۱- پروفیل

با توجـه به اینـکه پروفیـل Upvc دارای استانـدارد ملی می باشد ،لیکن اسـتانداردهای کیـفیت بر اسـاس استانداردهای معتبر اروپایـی مثـل Din 16380 و Ral –cz716/1 نیزرعایت میگردد.فرایند تولید این محصول در دو مرحله اصلی شامل مرحـله میکــس وآمـاده سـازی دردستگاه میکسر و شکل دهی و تولید پروفیل در دستگاه اسکترودردرشرکت تولید کننده پروفیل می باشد و سپس توسط دستگـاههای اتومـاتیکاروپایـی ، با انجـام عملیات برش ، نصب گالوانیزه وجوش و یراق به پنجره و یا درب در مجموعه آلوکد تبدیل می شوند .استـفاده از پروفیل گالوانیزه ضروری می باشـد که به برخی مشخصات آن در ادامه اشاره می گردد.

به منـظور مـقاوم سـازی و تـقویت درب و پنـجره های Upvc ، می بایسـت از پروفیلـهای گـالـوانیزه با ضـخامـت منـاسب در داخـل پروفیلهای Upvc  استفاده شود . بکارگیری پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیل Upvc و پیچ شدن یراق آلات روی قطعات تقویت شده که ضمن کاهش خطر افتادگی در بازشوها باعث افزایش مقاومت درب و پنجره می گردد، الزامی می باشد .

ضخامت این نوع پروفیلهای گالوانیزه می بایست بر حسب مورد و کاربرد پنجره و درب حداقل ۲۵/۱ میلی متر باشند و درخصوص شکل رین فورس رعایت استاندارد Ral  برای پروفیلهای Frame  ضروری است .

۲- لاستیک های درزبندی ( گسکت )

نوارهای آبندی و یا نوارهای عایق وظیفه درزبندی و عایق کردن پنجره ها را از لحاظ  تبـادل هوای داخل و خـارج دارند و در کم کردن آلودگـی صـوتـی نیز نقـش مهـمی را ایفا می کنند. این نوارها می بایسـت در تمـامی سطـوحی که شیـشه دو جداره کار گذاشتـه می شود و همچنین در بازشوهای درب و پنجره ، هم روی باز شـو و هم روی قاب اصـلی کار گذاشـته شوند . نوع مـاده مصـرفـی برای این نوارها ا زنوع EPDM و با سختی قطعه Shore A 60  می باشد.

۳- شیشه های دو یا سه جداره لمینیت و خاص

تولید شیشه ها، دو جداره کارخانه ای و با تکنولوژی روز دنیا صورت می گیرد .در فرایند تولید این محصول از نرم افزارهای روز جهت بهینه سازی و طراحی مناسب استفاده میگردد و رعایت استاندارهای ملی مرتبط در تولید این محصول ضروری بوده و مورد استفاده قرار می گیرد .

مواد جاذب رطوبت ( سیلیکاژل ) و تزریق آن به میزان کافی در داخل فاصله گذار آلومینیومی ( اسپیسر) استفاده می گردد. هـمچنین اسپیسر شیشه دو جداره آلومینیومی و یکپارچه می باشد .

مجموع ضخامت و عرض اسپیسر با درنظر گرفتن ضخامت لایه های شیشه می بایست حداقل ۲۲ میلی متر باشد.تعیین این ضخامت ها براساس نوع پنجره و کاربرد آن متفاوت است . ضخامت شیشه خارجی حداقل ۶ میلی متر و ضخـامت شیـشه داخلـی ۴ میلـیمتر می باشد .

شیشه های دو جداره حداقل ۳ سال گارانتی شرکت آلوکد را دارا هستند.

مطالب مرتبط :

درب و پنجره آلومینیومی