آلوم کاردینه | نماهای شیشه ای | نماهای شیشه ای کرتین وال | سقف شیشه ای اسکایلایت | درب و پنجره آلومینیومی | کرتین وال

مارس 10, 2021
نماهای شیشه ای کرتین وال

مزایای نمای شیشه ای کرتین وال چیست ؟

سیستم های نمای شیشه ای ، در پوسته خارجی نماها در برابر شرایط محیطی یکی از بهترین انتخابهاست . این نوع سیستم ها تمامی پوسته خارجی بنا در کف ها و سقف ها و قسمت های اسپندرال در بنا را پوشش میدهند.