دسامبر 23, 2020

پرسش های متداول در صنعت نما( بخش اول)

سوالهای متداولی درخصوص نما / آلومینیوم / پنجره همیشه مطرح هست دراین قسمت سعی خواهیم نمود در دوبخش این سوالات را به صورت بسیار ساده ای پاسخگو باشیم.
دسامبر 23, 2020

پرسش های متداول در صنعت نما( بخش دوم )

سوالهای متداولی درخصوص نما / آلومینیوم / پنجره همیشه مطرح هست دراین قسمت سعی خواهیم نمود در دوبخش این سوالات را به صورت بسیار ساده ای پاسخگو باشیم.
دسامبر 23, 2020

تحقیقی درخصوص خطاهای دیده شده در سیستم های نمای شیشه ای

از زمان رونق معماری در ساختمان ها از اوایل قرن بیستم ، مصالح ساختمانی نیز با تحولهای فراوانی روبه رو بوده اند.در این بین جداکننده های فضاهای بیرونی از فضاهای داخلی ( دیوارهای پیرامونی بناها ) به خصوص در ساختمانهای بلند از پیشرفت زیادی برخوردار بوده اند .
دسامبر 23, 2020

تعامل سیستم های تحمل بار سازه و بارنما در ساختمان های بلند

از قرن بیستم در تکنولوژی ساخت ، در ساختمانهای بلند پیشرفتهای اساسی صورت گرفته است. ساختمانهای بلند به نشانه ای از پرستیژ برای شرکتهای بزرگ – شهرها و حتی کشورها تبدیل شده اند ، بخش عمده این پرستیژ برعهده نماهای این ساختمانهای بلند و یا معروف می باشند ...
ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی (بخش دوم) در نماهای شیشه ای در طول فصل های گرم و تابستان در ساختمان های اداری […]
ژوئن 21, 2020

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول)

پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی ( بخش اول) پنجره – نماهای شیشه ای و صرفه جویی انرژی جهت صرفه جویی انرژی در […]
ژوئن 21, 2020
سقف شیشه ای

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر)

صرفه جویی انرژی از طریق پنجره ها و نماهای شیشه ای ( جداره های نور گذر) جهت صرفه جویی انرژی در ساختمانها می بایست تمام اقلام […]
ژوئن 21, 2020
نماهای شیشه ای ( کرتین وال )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم)

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول (بخش دوم) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) تستهای مربوط به آزمایشات Cwct : تست فوق اگر […]
ژوئن 21, 2020
کرتین وال

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول )

آزمایشات رایج در عملکرد استاندارد و مورد قبول ( بخش اول ) نماهای شیشه ای ( کرتین وال ) با توجه به اینکه سازه های کرتین […]