ژوئن 13, 2020
الوکد

نگاهی کوتاه به چالش جدید استفاده از محصولات نوین و سبک در صنعت ساختمان ( آلومینیوم ، شیشه ، کامپوزیت ، سرامیک و… )

صنعت آلومینیوم و شیشه و مصنوعات تولیدی این قسمت در بخش ساختمان یکی از پر حجم ترین تولیدات آلومینیوم را در جهان شامل می گردد. شکل پذیری و […]
ژوئن 13, 2020
کراتین وال

تستهای ضروری سیستم های نمای شیشه ای کرتین وال

تست های   En 13830 و AAMA  (Manufactures Association American Architect ural )  و تست ترکیبیCWCT  (Technology Center for Window and Cladding ) در مدل En 13830  به ترتیب از تستهای زیر استفاده می […]
ژوئن 13, 2020
بررسی مهندسی

بررسی مهندسی و سازه ای سیستم های کرتین وال

نمای شیشه ای کرتین وال اغلب از بهم متصل شدن پروفایلهای اختصاصی که به این منظور طراحی شده اند و اتصال آنها به سازه اصلی نما توسط براکت،جهت […]
ژوئن 13, 2020
مدیر عامل شرکت الوم کاردینه

تهاتر در پروژه ها خوب یا بد

تهاتر در پروژه هاسودمند یا زیانبار تهـاتـر مـتریال و مـصالح سـاختـمانی – تهاتر نفت با بنـزین – تـهاتر دولـت با تامـین اجـتماعی – تهاتر گندمی ایران […]
ژوئن 13, 2020
سقف شیشه ای

سقفهای شیشه ایی SKY LIGHT

با توجه به پـیشرفت روز افزون صـنعت آلومینـیوم و تلفـیق مهندسی سازه و این صنعت و دستاوردهای جدید تکنولوژیکی تولید اقلام و اتصالات،  محصول آلومینیومی ( […]
ژوئن 13, 2020
مدیر عامل شرکت الوم کاردینه

بخش اول: تعالی سازمانی – یک ضرورت مهم

باتوجه به شدت رقابت شرکتها در سطح بین المللی سازمانها در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه بدنبال مدلهایی جهت کسب برتری در سازمانهای […]
ژوئن 13, 2020
مدیر عامل شرکت الوم کاردینه

بخش دوم : روش های خود ارزیابی EFQM

سازمان هایی که قصد دارندبه سمت تعالی حرکت نمایند در ابتدای راه علاقه مند هستند که بتوانند جایگاه خود در این مسیر تعیین نمایند زیرا چنانچه […]
ژوئن 10, 2020
جزئیات اجرایی

بخش سوم : رفتار ساختمان و سازه کرتین وال حین وقوع زلزله و بحران

بارهای وارد بر سـاختمانها به دو دستـه کلـی بارهای ژئـو فیزیکی ناشی از طبیعت و بارهای مصنوعی که به وسیله انسـان به وجود می آیند تقسـیم می […]
ژوئن 10, 2020
نما شیشه

بخش چهارم : بررسی جداره های شفاف ( شیشه ها ) در بناها و مباحث پیرامونی آنها

در پوسته خارجی ساختمانها ، جداره های شفاف نقش ویژه ایی داشته و انتظارات عملکردی ازآنها به مراتب از بخشهای دیگر سازه های نما بیشتر است .در […]